[VOLTAIRE MĚL PRAVDU] A TAKY TO LÉČENÍ TAK VYPADÁ

16.09.2022

Osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel Voltaire to popsal přesně.

Současná bílá (alopatická) medicína a její prodloužená ruka lékaři (většinou) doopravdy:

  • ví o pravé medicíně málo
  • ví o lécích ještě méně a
  • ví o pacientech (téměř) nic

Tragická realita dnešních dnů a čas na hluboké zamyšlení, svého času uznávaného odvětví.

A my pod dlouhodobou podvědomou manipulací hraničící s hypnózou jim s důvěrou svěřujeme zdraví své i našich nejbližších.

V oblasti, kterou jsem si prošel při mém spontánním uzdravení z rakoviny a tou je onkologie je situace ještě horší.

Stovky miliard dolarů byly "proinvestovány" do hledání cest léčení rakoviny a ty za více jak 90.let svého fungování "zatuhly" u tzv. zlatého onkologického standardu:

  1. Operace
  2. Chemoterapie
  3. Radioterapie

Směsice lékařských nabubřelých eg (sám jsem je zažil), kterým jejich pýcha rozumu nedovolí si připustit, že nejsou (v léčení chronických nemocí) ničím jiným než slepou vývojovou (lékařskou) uličkou.

A mluvit o alternativních cestách léčení (např. naturopatie) je absolutní tabu, byť tyto metody mají mnohdy lepší výsledky.

A třeba poukazovat na to, že se dá třeba z rakoviny popř. i jiných civilizačních nemocí uzdravit (např. můj příběh), což je de facto jediná cesta jak z diagnózy (nejenom) rakovina ven, je přímo šarlatánství.

Sám si osočování, dehonestování a vysmívání zažívám téměř každý den. Nevadí mi to, je to moje Moje cesta, na kterou jsem "byl vydán" a slíbil sobě i Všem bližním, že z ní nikdy neuhnu.

A tak dívaje se s pokorou zpět a trošku i do budoucna, to s tou bílou medicínou po právu vypadá, tak jak vypadá.

Po Covidovém harakiri, které spáchala v minulých letech se jí to pošramocené renomé (pravděpodobně) už nikdy nepodaří opravit.

Důvěra ve farmaceutické firmy, lékaře a zdravotnictví je pomalu, ale jistě na bodu mrazu.

A nakonec je to vlastně i dobře.

Lidé (dotlačeni k poznání Pravdy) nakonec pochopí, že naše tělo je Úžasný "lidský (božský) stroj", který pokud mu nebráníme, se umí "opravit" sám.

Tělo, Mysl, Duše a Duch.

Tohle sousloví, kdo rozlouskne má vyhráno.

A pak mu není nic překážkou v jeho cestě uzdravení z jakékoliv tzv. nevyléčitelné nemoci.

Rakovinu, všechny chronické i tzv. civilizační nemoci nevyjímaje.

Jako to bylo ostatně i v mém případě.

A může být i ve Vašem. 


Přečtěte si tento článek autora na: 

LinkedIn | GAB | MeWe | Twitter | Instagram | Facebook |