[VLASTENECTVÍ] SE SVATÝM VACLAVEM V ZÁDECH

28.09.2022

Slyšel jsem jeden příběh.

O malé, krásné a vlídné zemi a jejich statečných lidech.

O odolném, mnohá století sužovaném národu, který nikdy nikdo nezlomil.

Slyšel jsem příběh o statečných lidech, kteří se nikdy nepodvolili.

Nepodvolili se nesmyslné zdravotní, psychologické, ale ani politické tyranii.

Na protest nesmyslných a všechnu logiku popírajících nařízení podivných psychopatů, např. (z mnoha důvodů) nenosili roušky.

Nenechali se zlomit.

A přes všechen ten tyranský nátlak svých nadřízených, mnohdy i kamarádů a rodinných příslušníků se odmítli podrobit a účastnit se různých podivných genových terapií.

Lidé na ně pokřikovali v obchodech, autobusech, vlacích.

Nazývali je nezodpovědnými vrahy svých starých rodičů a volali na ně Policii.

I tak se nedali zlomit a nepodrobili se.

  • Někteří museli opustit svoji práci.
  • Někteří museli vzít své děti ze škol.
  • Někteří museli zavřít své firmy.
  • Někteří ztratili své blízké.

A někteří z těch statečných byli nakonec přece jenom donuceni se podrobit a nechat se označit.

Nevydrželi ten obrovský tlak svého okolí a doteď trpí jako Jobové.

Objevili se u nich různé nemoci, které nikdy předtím neměli.

Vysoký tlak, infarkty, ztráty dechu, mozkové mrtvičky, Bellovy obrny a různé další problémy.

A teď si to vyčítají.

Nemohou v noci spát, jsou pořád unavení, bolí je klouby, třeští jim hlava.

A pořád dokola se ptají.

Proč nám to jenom udělali?

Už totiž pochopili, že vše to byla jenom hra o peníze, moc a ponížení národů, kam až to nechají zajít.

Slyšel jsem příběh o krásné české zemi.

Kde se lidé nakonec probudili z toho hypnotického spánku.

A řekli už dost.

  • Dost politické tyranii.
  • Dost zdravotní tyranii.
  • Dost zrádcům a prospěchářům.
  • Dost slouhům jiných mocností.

A postupně si do svého čela zvolili opravdovou elitu národa.

Moudré lidi, kteří miluji svoji krásnou zemi, svoji minulost a ze vztyčenou hlavou jdou odhodlaně vstříc budoucnosti.

Jako malá, ale hrdá země.

Krásná země která byla, je a vždy bude srdcem Evropy.

Slyšel jsem jeden příběh.

A byl jeho součástí.

Se svatým Václavem, patronem zemí Českých, Moravy a Slezska v zádech. 


Přečtěte si tento článek autora na: 

LinkedIn | GAB | MeWe | Twitter | Instagram | Facebook |