[CHEMTRAILS] VLÁDA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ (UK) NEPOPÍRÁ EXISTENCI CHEMTRAILS

16.05.2022

Navzdory nepopiratelným a hojným fotografickým a video důkazům o chemtrails sdílených online, Wikipedia je vykresluje jako "konspirační teorii". 

Pokud se má věřit Wikipedii, pak jsou britská vláda "konspiračními teoretiky", kteří propagují "teorii" a mohou být mezi jejími původci.  

Dalo by se polemizovat o tom, jaké látky jsou v chemtrails a jejich účel je spekulativní, ale to nečiní tvrzení nepravdivými. Chemtrails ignorujeme na vlastní nebezpečí, protože téměř cokoli rozprášené na obloze bude mít negativní dopad na život v oblasti pod námi a možná i dále [...] 


Zdroj: The Expose (UK)