[VAKCÍNY C-19 A RAKOVINA ] mRNA „VAKCÍNY“ PROTI COVID-19 ZPŮSOBUJÍ RAKOVINU; TADY JSOU DŮKAZY…

03.08.2022

Dochází k monumentálnímu "Cover-Up" týkajícího se potlačení informací o důsledcích očkování proti C-19 na zdraví žen. Ale bohužel to nejhorší teprve přijde.

Nyní máme vědecký důkaz, že injekce mRNA Covid-19 mohou způsobit rakovinu vaječníků, slinivky břišní a prsu.

Homologní rekombinační cesta opravy DNA je jedním z mechanismů, které tělo používá k tomu, aby zastavilo rakovinu buněk v reakci na stres prostředí.

Jednou z nejdůležitějších součástí této dráhy je nádorový protein P53 (p53), "strážce genomu", který chrání naše buňky před jejich poškozením. 

Při buněčném stresu naskočí p53 do akce, reguluje genovou expresi, aby řídil opravu DNA, buněčné dělení a buněčnou smrt. 

Je to nejčastěji mutovaný gen u rakoviny.

V říjnu 2021 měli dva uznávaní vědci Jiang a Mei, po vzájemném hodnocení v MDPI zveřejněnou práci, která ukazuje, že spike protein SARS-Cov-2 vymazal mechanismus opravy DNA v lymfocytech.

Virový spike protein byl pro tuto dráhu tak toxický, že jej vyřadil z 90 %. 

Pokud by se celý spike protein dostal do jádra (ve vaječnících) a byl by ho vyprodukován dostatek a zůstával by se dost dlouho, než by se ho tělo dokázalo všeho zbavit, způsobilo by to rakovinu. 

Naštěstí v případě přirozené infekce k tomu pravděpodobně nedojde.

Bohužel experimentální mRNA vakcína indukuje produkci spike proteinu (plná délka spike přesně odpovídá - aminokyselina pro aminokyselinu - celá délka virového spike proteinu¹) v buněčném jádru a kolem něj a je produkován po dobu nejméně 60 dnů a téměř jistě déle³.

"Ověřovatelé faktů (Fact Checkers) " řekli, že virový spike protein se do jádra nedostane, přestože experti prokázali, že ano.

Orgány veřejného zdraví a regulační orgány uvedly, že vakcinační spike protein se nedostane do jádra, přestože výrobci mRNA jim předkládají obrázky, jak to dělají v rámci své aplikace pro nouzové použití.

Dobře, takže se dostane do jádra, ale oficiální příběh říká, že nezůstane v těle déle než několik hodin. 

Obrovská studie jedné z nejrespektovanějších molekulárně biologických skupin na světě na Stanfordské univerzitě⁴ však ukázala, že mRNA (produkující vakcinační Spike protein antigen) byla v těle stále přítomná a aktivní i po 60 dnech.

Jiang a Mei zcela logicky a rozumně varovali, že spike protein mRNA bude mít pravděpodobně stejný účinek jako virový spike protein na p53, a proto způsobí rakovinu.

Dva měsíce poté, co na toto odhalení upozornil můj přítel, že byl dokument Jiang a Mei stažen kvůli falešným "vyjádřením obav" (EOC) o metodách studie, přestože jde o standardní praxi.

Kromě toho byli autory EOC Eric Freed, šéf amerického Národního institutu zdraví (NIH), který financoval společnost Moderna, držitele patentu COVID mRNA vakcína⁵, a Oliver Shildgen, skutečný redaktor časopisu, který tento článek původně přijal! 

A ani jeden z nich neohlásil střet zájmů.

I přes stažení studie (článku) je zřejmé, že má Spike protein cirkulující ve velkém množství v přímé blízkosti buněčného jádra po dlouhou dobu stále potenciál vyvolat rakovinu v těchto buňkách (vaječníky, slinivka, prsa, prostata, lymfatické uzliny). 

Tyto rakoviny se mohou vyvíjet roky, a tak je možné, že po dobu 5 nebo 10 let neuvidíme mnoho varovných signálů [...]


Zdroj: The Expose (UK)