[HOSPODAŘENÍ STÁTU] ZA MILIARDU V PRAZE DŮM

08.09.2022

Tak máme konečně nový lék Paxlovid, na tu záhadnou nemoc Cov!d-19.

Je to prý výborný lék, antivirotikum na ten strašidelný vir, který nikdo reálně neviděl, nikdo vědeckými metodami nedoložil jeho fyzickou přítomnost a ani nedokázal, že je zdrojem nákazy s reálnou možností vůbec člověka nakazit.

Ledaže, by se počítačová simulace "in-silico" počítala za důkaz existence tohoto, do roušky tajemství zahaleného viru.

No nic máme ho doma za 1 mld.

Snad někomu pomůže aspoň od do podvědomí hluboce zakořeněného strachu z neviditelného a (ne)bezpečného nepřítele způsobující (ne)moc, strašící více jak polovinu západní polokoule.

Já bych si s dovolením, ale dokázal představit investici jedné miliardy třeba i jinak.

  • Co třeba 40 "nových" mateřských školek nebo škol, kde bude vyrůstat nové pokolení, hrdých a vědomých Čechů 🇨🇿.

Daleko od každodenní indoktrinace a manipulace MSM médii, politiky a jejich prodlouženou rukou, poslušnými řediteli současných (po vzoru Západu) pomalu, ale jistě "progresivních" škol.

  • Nebo co třeba postavit několik desítek nových domovů pro seniory, kteří stezkem a pořád s láskou v srdci ke svým vnukům ještě neodešli a potřebují důstojně dožít svůj zajisté poctivě odpracovaný život.

Každý z Vás určitě najde několik dalších a lepších oblastí, kam tyto velké peníze investovat.

Nikdo z nás nepochybuje, že každá investice pro dobro těch nejpotřebnějších je pravděpodobně lepší než 1 mld. "investovaná" za nový lék na "záhadnou" nemoc, která má prokazatelně (téměř) nulovou reálnou úmrtnost.

Ale mohu se i mýlit.

A mít tím mým zdravým životem, bez léků a bez lékařů zkreslené vidění.

Tak doufám, že mi to pokrokoví, neoliberální, politicky korektní a progresivní podporovatelé "chemického" života ve strachu a v nemoci odpustí.

Vždyť nikdo nejsme dokonalí.


Přečtěte si tento článek autora na: LinkedIn | GAB | MeWe | Twitter | Instagram |