[RODINA A LGBTIQ] RODINA ZÁKLAD ŽIVOTA

04.06.2022

Reálného života nás všech a hlavně našich dětí, života plného zdraví tělesného, ale hlavně duševního.

Dívaje se na ten blázinec s 50+ pohlavími a hysterií kolem LGBT komunity mi nezbývá nic než si doopravdy postesknout nad jedním z nejdůležitějších sousloví mého života.

Hluboce v totiž cítím, že snad nikdy nebylo tak důležité jako je teď.

Rodina je (doopravdy) základem života.

Pevným základem života nejenom správného muže, kterého hlavním životním posláním je právě chránit a starat se o svoji rodinu, manželku a svoje děti.

Pevným opěrným bodem a základem života pro tu správnou manželku a mámu svých dětí, která vytváří právě to jedinečné láskyplné prostředí, ve kterém kvete nejenom její manžel, ale i její milované děti.

A právě na tyto správné mámy se srdcem na správném místě a na to vůbec nejdůležitější co v našem životě máme a to jsou naše milované děti je činěn v současné "pomatené" době největší nátlak.

Promyšlený a naplánovaný (nejenom) LGBT cirkus, do praxe zaváděný jedinci s podivnými globalistickými choutky, mnohými s jejich viditelně psychopatickými sklony.

A většina ustaraných rodičů, bohužel ztracených sami v sobě, zaměřených (pouze) na materiální zabezpečení své rodiny, úplně zapomíná právě na tolik důležitý duchovní aspekt celého tohoto vyfabrikovaného mnohobarevného ataku, zaměřeného právě na rodinu.

A vůbec lidstvo jako takové.

Proč to takhle otevřeně říkám?

Protože ty ztracené děti v genderové králičí noře vidím kolem sebe na každém kroku.

Milí přátelé, obávám se, že lidstvo stojí po mnoha dlouhých desetiletích opět na důležité křižovatce.

A to buď se vrátí k tradičním hodnotám každé rozvinuté společnosti a tou je ta pravá fungující rodina s tátou, mámou a šťastnými dětmi anebo propadne sítem perfektní genderové multi-kulti bouře.

A pak se (pravděpodobně) vydá se na cestu další slepé (v současnosti technokratické) uličky, někdo jí říká transhumanizmus, kdy člověk nebude vědět kdo je, kam patří a proč se hlavně narodil do tak krásné mnoho vrstevnaté dimenze.

Jakou je právě naše krásná Matka Země.

Srdečná, spravedlivá matka svých dětí, která nám všem nabízí dostatek tělesné, duševní ale i duchovní potravy pro nás pro všechny.

Pro všechny ty, co pochopí tu podstatu šťastného a spokojeného života.

Jsem rád, že po mém dlouhém putování plném stoupání a pádů jsem ji (tu prapodstatu života) pochopil.

A proto budu dál pevně stát jako správný náčelník hledící do dáli se svým oštěpem a budu chránit svoji milovanou rodinu a hlavně moje děti, před všemi těmi mnoho barevnými "výdobytky" současného zmateného a na scestí zavedeného společenství.

Ostatně právě proto jsem tady.

A co Vy?


Přečtěte si tento článek autora na: LinkedIn | GAB | MeWe | VKontakte |