[VÁLKY] PROXY VÁLK(Y) A POKRYTECTVÍ NEBO S PRAVDOU VEN?

27.04.2022

Tak jak se pomalu ale jistě rozplývá pohádka o humanitární pomoci našim ukrajinským slovanským bratřím si (nejenom) česká veřejnost začíná uvědomovat vedlejší ekonomické účinky rusko-ukrajinské proxy války.

Soucit a sounáležitost s tzv. ukrajinskými uprchlíky se postupně mění ve vystřízlivění s našim zaužívaným "bližší košile jak kabát".

S indukovanou otupělostí spojenou s (nejenom) více jak dvouletým terorizováním našeho českého národa se už ani nikdo nediví, že jakýkoliv jiný (než povolený) názor je vytrvale cenzurován, se snahou ospravedlnit slepou a mnohdy pokryteckou pomoc tam, kam je nám to těmi s jedinou pravdou "doporučeno".

Hořekování nad "zaručenými" zprávami o zabíjení civilistů, ztrátami domovů a zvěrstvy ruského agresora 🇷🇺 rezonují v celé společnosti.

A tak si (mezi řádky) pokládám jednu všetečnou otázku...

Kdo se kdy zajímal např. o podobnou aktuálně probíhající (proxy) válku v Jemenu s téměř 400 tisíci mrtvých civilistů vč. dětí, kterou tam vede Saudská Arábie v zádech se "spojeneckými" vojsky?

A mohl bych jmenovat další.

Nerostné suroviny (ropu a jiné suroviny) od agresora z Ruska jednoznačně ne, ale od jiného "ochránce lidských práv" je to v pohodě?

Jaké pokrytectví.

No uvidíme, nouze vždy naučí politiky na housle hrát, což ukazuje současná energetická krize.

Války neválky ... zbídačený dav lidí s prázdnou peněženkou a zoufalé podnikatele bez možnosti zatopit ve svojí fabrice, nikdo pod svými okny nepotřebuje.

A to že někde umírají lidi nakonec (pravděpodobně) zase nikoho zajímat nebude.

Uvidíme jestli bude opět platit to okřídlené, že "košile je vždy bližší jak kabát"...

Já naopak věřím, že si lidi tu očividnou manipulaci s "ohnutou" pravdou uvědomí a začnou podle toho nejenom myslet, ale i konečně konat a žít.

Vždyť jenom Pravda nás nakonec osvobodí.

A k tomu si všichni držme palce.

A něco proto každý z nás udělejme.