[OXID GRAFENU A C-19] JAK ODSTRANIT Z TĚLA OXID GRAFENU, NEBEZPEČNOU A NEZVEŘEJNĚNOU SLOŽKU VAKCÍN PROTI C-19

17.07.2022

Oxid grafenu je jedovatá látka pro člověka, která byla nalezena ve "vakcínách" proti Covid-19.

Byla nalezena také ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme prostřednictvím chemtrails.

A dokonce je i v našich potravinách. 

Oxid grafenu interaguje a je aktivován elektromagnetickými frekvencemi ("EMF"), konkrétně širším spektrem frekvencí nalezených v 5G, které mohou způsobit ještě větší poškození našeho zdraví.

Příznaky otravy oxidem grafenu a nemoci z ozáření EMF jsou podobné příznakům popsaným jako Covid-19. 

Dobrou zprávou je, 

že nyní, když byl oxid grafenu identifikován jako kontaminant, existují způsoby, jak odstranit oxid grafenu z našeho těla a obnovit vaše zdraví [...]


Zdroj: The Expose (UK)