[OSN A GREAT RESET] ZPRÁVA OSN (UN) POTVRZUJE, ŽE NEDOSTATEK POTRAVIN JE NEZBYTNÝ K VYTVOŘENÍ LEVNÉ OTROCKÉ PRÁCE

29.07.2022

V roce 2008 byl na webových stránkách Organizace spojených národů (OSN) zveřejněn článek vychvalující výhody světového hladu po vytvoření levné a motivované pracovní síly. 

Článek se nedávno objevil na Twitteru a stal se virálním, že byl během 24 hodin okamžitě stažený OSN.

Jádrem článku je, že elitní třída má zřetelnou motivaci neukončit světový hlad, protože pokud jsou všichni dobře živeni, nemusí být nikdo ochotný poskytnout levnou pracovní sílu.

A otročit v některých fyzicky nejnáročnějších a nejnepříjemnějších pracovních míst na planetě.

Zatímco OSN tvrdila, že článek je satira, jeho autor popřel, že by šlo o satirický kus.

A navíc řekl, že jeho záměrem je zvýšit povědomí o tom, že někteří lidé těží z existence hladu ve světě [...].