[OBRNA A VAKCÍNY] VZORKY OBRNY NALEZENY V LONDÝNSKÝCH KANALIZACÍCH A JEDINÝM JEJICH ŘEŠENÍM JE APLIKOVAT VÍCE VAKCÍN!

13.08.2022

Bezpochyby hlavní nemocí na obranu vakcín je obrna. Shodou okolností by to také mohla být největší lež a lékařský podvod všech dob. 

Toxiny způsobující "dětskou obrnu" jsou dobře zdokumentovány. 

Je obrna virus, který nikdy nebyl?

V tomto článku prozkoumáme historii dětské obrny, vakcínu proti obrně, otravu DDT a zda bychom měli důvěřovat obnovenému tlaku na vakcínu proti obrně.

Nepokoušíme se poskytovat lékařské rady. 

Poskytujeme pouze informace, které je třeba alespoň zvážit, než se rozhodnete nechat své dítě nebo sebe očkovat proti obrně [...].

Historie dětské obrny

1824: Kováři trpěli po staletí paralýzou podobnou dětské obrně způsobenou olovem a arsenem v kovech, se kterými pracovali. Anglický vědec John Cooke poznamenal: 

"Výpary z těchto kovů nebo jejich přijímání v roztoku do žaludku často způsobuje paralýzu.

1890: V USA se každé léto začalo až 12krát stříkat pesticid s arzeničitanem olovnatým, aby hubil zavíječe na úrodě jablek.

1892: Ve Vermontu, oblasti pěstování jablek, se začala objevovat obrna. Vládní inspektor Dr. Charles Caverly ve své zprávě poznamenal, že rodiče hlásili, že některé děti onemocněly po konzumaci ovoce. Uvedl, že:

 Dětská paralýza se obvykle vyskytovala v rodinách s více než jedním dítětem, a protože nebylo vynaloženo žádné úsilí o izolaci, bylo zcela jisté, že není nakažlivá (zasáhlo pouze jedno dítě v rodině).

1907: Arzeničnan vápenatý se začal používat především na plodinách bavlny.

1908: Ve městě Massachusetts se třemi továrnami na bavlnu a jablečnými sady náhle onemocnělo 69 dětí dětskou paralýzou.

1909: Spojené království zakazuje dovoz jablek ze států kvůli těžkým zbytkům arzeničnanu olovnatého.

1921: Franklin D. Roosevelt rozvine obrnu po koupání v zálivu Fundy v New Brunswicku. Toxicita vody mohla být způsobena únikem znečištění.

1943: Uvedení DDT, neurotoxický pesticid. Během několika příštích let se široce používá v amerických domácnostech. Například tapety napuštěné DDT byly umístěny do dětských pokojů.

1943: Epidemie dětské obrny v britském městě Broadstairs, Kent je spojena s místní mlékárnou, kde byly krávy oplachovány DDT.

1944: Albert Sabin uvádí, že hlavní příčinou nemocí a úmrtí amerických vojáků sídlících na Filipínách byla poliomyelitida. Americké vojenské tábory tam byly denně postřikovány DDT, aby zabíjely komáry. Sousední filipínské osady nebyly zasaženy.

1944: NIH (National Institute of Health) uvádí, že DDT poškozuje stejné buňky předního rohu, které jsou poškozeny při dětské paralýze.

1946: Gebhaedt ukazuje, že sezónnost obrny koreluje se sklizní ovoce.

1949: Endokrinolog Dr Morton Biskind, praktik a lékařský výzkumník zjistil, že DDT způsobuje "léze v míše podobné lidské obrně".

1950: Lékařský ředitel pro průmyslovou hygienu veřejného zdraví v USA, J.G. Townsend si všímá podobnosti mezi otravou parathionem a obrnou a věří, že některá obrna může být způsobena konzumací ovoce nebo zeleniny se zbytky parathionu.

1951: Dr. Biskind léčí své pacienty s obrnou jako oběti otravy, odstraňuje toxiny z jídla a životního prostředí, zejména mléko a máslo kontaminované DDT. Dr. Biskind píše: 

"Ačkoli jsou mladá zvířata náchylnější k účinkům DDT než dospělí, pokud jde o dostupnou literaturu, nezdá se, že by účinky takových koncentrací na kojence a děti byly vůbec zvažovány."

1949-1951: Jiní lékaři hlásí, že mají úspěšnou léčbu dětské obrny pomocí antitoxinů používaných k léčbě otrav, dimerkaprolu a kyseliny askorbové. Příklad: Dr. F. R. Klenner hlásil: 

"Při epidemii poliomyelitidy v Severní Karolíně v roce 1948 se dostalo do naší péče 60 případů tohoto onemocnění... Léčba spočívala v masivních dávkách vitamínu C každé dvě až čtyři hodiny. Děti do čtyř let dostávaly intramuskulárně injekce vitaminu C... Všichni pacienti byli po 72 hodinách klinicky v pořádku."

1950: Dr. Biskind předkládá Kongresu USA důkazy, že pesticidy byly hlavní příčinou epidemií dětské obrny. Připojil se k němu Dr. Ralph Scobey, který uvedl, že při analýze chemických stop v krvi obětí dětské obrny našel jasné důkazy o otravě.

Komentář: Teorii virové příčinnosti nebylo třeba zpochybňovat. Kariéra předních virologů a zdravotnických úřadů byla ohrožena. Biskindovy a Scobeyho nápady byly vystaveny posměchu.


Zdroj: The Expose (UK)