[NEZLOMITELNÍ] DOBA SLOUHŮ ALE I BOJOVNÍKŮ.

02.03.2023

Jsme to v podivné době.

Době radikálních změn, které by si ještě před několika lety málokdo mohl představit.

Jsme v době sluhů, poslušných (🐑), ale i bojovníků.

Vždycky to tak bylo.

Jsou národy poddajné, submisivní, ale i bojovné.

Jsou národy které se zlomí, tak jak to popsal jeden ze zloduchů doby nacismu a fašistického Německa.

A jsou také národy, které se pod silným tlakem jen na čas ohnou, ale pak se vždy napřímí a zase vrátí do původního stavu.

Takový býval a pevně věřím, že pořád je národ Český.

Hitler to věděl, stejně tak jak to věděli a ví všichni (nejenom) političtí usurpátoři současní i minulí.

Proto si ustavují protektorátní vlády slouhů a jejich poklonkovačů. Viděli jsme to mnohdy v minulosti a vidíme to i teď.  Podcenili však mnohokráte v minulosti a podceňují i v současné době Ducha Českého národa.

A jeho archetypů jakými byli např. Jan Hus, Jeroným Pražský, Jan Žižka či Jan Ámos Komenský.

Nezlomitelní.

Ve své víře v Boha a v mravní ideály opravdového člověka.

Člověka žijícího pro druhé a ne jen pro svůj sobecký prospěch.

Současná tzv. elita, což není nic jiného než skupinky padlých Duší se nás všemožně snaží přesvědčit o opaku.

Vědí že u nás dlouhodobě neuspějí, proto teď tolik tlačí.

  • Na nesmyslné transgender fantasmagorie. 
  • Na nesmyslné zástupné války.
  • Na transhumanistickou agendu a další ...

Neuspějí nikdy u lidí, kteří mají v jejich srdcích hlubokou víru.

Víru v Boží spravedlnost, lásku a nezlomitelnost jejich Víry v lepší společnost.

Tito lidé jsou nezlomitelní a proto právě oni přežijí všechny tyto ataky na lidskou integritu a důstojnost.

  • Neslouží elitám, ale lidem.
  • Nepoklonkují politikům.

Ale uklání se s úctou právě těm českým archetypům, jakými byli Svatý Václav, Karel IV., Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Božena Němcová a další.

Dobře totiž vědí, že jejich duchovní síla, která je pořád mezi námi je (o)chrání.

A ostatní je pak následují.

V dobách dobrých,

Ale i zlých. 


Pavel Vojtek

Mentor, nezávislý Blogger, Podcaster a Průvodce