[ÚMRTÍ SPORTOVCŮ] ÚMRTÍ SPORTOVCŮ JSOU OD ZAVEDENÍ VAKCÍNY PROTI C-19 O 1700 % VYŠŠÍ NEŽ SE OČEKÁVALO

01.08.2022

Vyšetřování oficiálních statistik zjistilo, že počet sportovců, kteří zemřeli od začátku roku 2021, exponenciálně vzrostl ve srovnání s ročním počtem úmrtí sportovců oficiálně zaznamenaných mezi lety 1966 a 2004.

Natolik, že měsíční průměrný počet úmrtí mezi lednem 2021 a dubnem 2022 je o 1 700 % vyšší než měsíční průměr mezi lety 1966 a 2004.

A současný trend pro rok 2022 zatím ukazuje, že by se mohl zvýšit na 4 120 %, pokud by počet úmrtí pokračoval.

Přičemž počet úmrtí v samotném březnu 2022 byl 3krát vyšší než předchozí roční průměr.

Podle vědecké studie provedené "Division of Pediatric Cardiology, University Hospital of Lausanne, Lausanne, Švýcarsko", která byla zveřejněna v roce 2006, došlo v letech 1966 až 2004 k 1 101 náhlým úmrtím mezi sportovci mladšími 35 let [...]


Zdroj: The Expose (UK)


Informace o všech 1221 atletech s problémy se srdcem a vč. 818 mrtvých atletů zde!