[STATISTIKY C-19] V EVROPĚ JE NEJMÉNĚ 44,3 TIS. MRTVÝCH A 4,3 MILIÓNŮ S VEDLEJŠÍMI ÚČINKY KVŮLI OČKOVÁNÍ PROTI C-19

17.05.2022

Poslední aktualizace evropské databáze nežádoucích účinků léků ukazuje, že do 7. května 2022 bylo hlášeno 4,3 milionu zranění jako nežádoucích vedlejších účinků na injekce Covid-19, včetně 44 348 úmrtí.

Tyto data jsou veřejně publikována Evropskou lékařskou agenturou na základě svobodného přístupu k informacím. Transparentnost je klíčovým principem této agentury.


Zdroj: The Expose (UK)