[SPIKE PROTEIN A C-19] TYTO PŘÍRODNÍ LÁTKY NEUTRALIZUJÍ SPIKE PROTEINY OBSAŽENÉ VE VAKCÍNÁCH PROTI COVID-19

06.06.2022

Odhaduje se, že více než 4,5 miliardy lidí na celém světě bylo "očkováno" proti koronaviru (tzv. nemoc Covid-19). 

Mnoho z nich však nyní trpí  tzv. dlouhým covidem.

Což by mohlo být způsobeno přetrvávajícím poškozením způsobeným spike proteiny obsaženými ve virovém vektoru produkovaném (mRNA) očkováním. 

Proteiny obsažené v očkování C-19, známé také jako S-Protein (nebo Protein S), způsobují mnohem více škody, než že se jen vážou na receptory ACE (angiotensin-konvertující enzym) v těle a umožňují viru napadnout buňky. 

Ukázalo se, že proteiny obsažené v očkovací látce se interagují s mnoha dalšími buněčnými tkáněmi, včetně plic, mitochondrií a kardiovaskulárního systému [...]