[ŠKODLIVOST ROUŠEK] OBLIČEJOVÉ ROUŠKY A RESPIRÁTORY OBSAHUJÍCÍ PŘÍMĚSI GRAFENU PŘEDSTAVUJÍ VELKÉ ZDRAVOTNÍ RIZIKO

27.06.2022

Někteří výrobci obličejových masek přidali do svých obličejových roušek a respirátorů grafenové povlaky, aby tzv. "deaktivovali virus". 

Tyto obličejové roušky a respirátory nosily miliony lidí, jak jim to nato diktovaly vlády.

A zdravotničtí úředníci, aby zastavili šíření Covidu, nebo to alespoň takto říkali.

"Výměnou za [neznámou] úroveň přidané ochrany [před grafenem] existuje teoretické riziko, že dýchání přes masku potaženou grafenem uvolní částice grafenu, které proniknou přes další vrstvy filtru na masce a proniknou do plic. Při vdechnutí nemusí tělo tyto částice odstranit dostatečně rychle, aby nedošlo k poškození plic," napsal The Conversation [...]

Závěr

Informace uvedené v tomto článku představují pouze začátky přehledu zdravotních dopadů grafenu. 

V případě pochybností by měla být uplatněna zásada předběžné opatrnosti. 

Princip předběžné opatrnosti byl zaveden s cílem vytvořit základ pro promyšlené a uvážené hodnocení politiky, technologie, vědeckých objevů a inovativních způsobů poskytování předvídavosti. 

Než se pustíte do inovací, které se mohou ukázat jako katastrofální, je to revize [...].


Zdroj: The Expose (UK)