[NÁRŮST AUTISMU] JEDNO Z 30 DĚTÍ JE NYNÍ DIAGNOSTIKOVÁNO S AUTISMEM. MOHOU ZA TO VAKCÍNY?

19.08.2022

Čísla nyní ukazují, že 1 z 30, neboli 3,49 % dětí ve věku 3 až 17 let, bylo v roce 2020 diagnostikováno v USA s poruchou autistického spektra (ASD). 

Co stojí za tímto náhlým nárůstem autismu?

Míra autismu se v USA nadále zvyšuje, přičemž nejnovější odhady ukazují, že 1 z 30, neboli 3,49 % dětí ve věku 3 až 17 let, bylo v roce 2020 diagnostikováno poruchou autistického spektra (ASD). 

Údaje shromážděné v letech 2019 a 2020, pochází z amerického National Health Interview Survey (NHIS) a odhalil, že z 12 554 dětí zkoumaných v letech 2019 a 2020 byl 410 diagnostikován autismus

Celková prevalence autismu v roce 2019 byla 2,79 %, v roce 2020 se zvýšila na 3,49 %, což představuje 53% nárůst od roku 2017. 

Studie také odhalila, že prevalence autismu se od roku 2014 do roku 2016 zvýšila, od roku 2016 do roku 2017 se snížila a poté se zvýšila z 2017 do roku 2020. 

Prudký nárůst míry autismu v USA je těžké ignorovat, ale co je příčinou nárůstu, zůstává záhadou.

Je za tím vyšší proočkovanost?

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí odhadovanou míru autismu každé čtyři roky, ale data se zaměřují především na rodiny s vyššími příjmy, což by mohlo vést k podhodnocení skutečné míry autismu. 

Údaje NHIS jsou přesnější, protože zahrnují údaje z rodin s nižšími příjmy, což ukazuje, že míra autismu v rodinách s nižšími příjmy je vyšší než v rodinách s vyššími příjmy.

"Myslím, že je ohromující, že existuje statisticky významný rozdíl [ukazující], že vyšší úrovně autismu jsou nyní diagnostikovány u lidí s nižšími příjmy." 

řekl Brian Hooker, Ph.D., hlavní vědecký poradce z Children's Health Defense. 

"Je to zajímavé, protože je to něco, co jsme celou dobu tušili, ale neviděli jsme to takto vyčíslené."

Je možné, že se rozdíl projevuje, protože více dětí ve školách s nižšími příjmy je diagnostikováno s autismem, aby měly přístup ke službám, podle organizace Children's Health Defense, ale je také známo, že rodiny s nižšími příjmy mají tendenci mít vyšší proočkovanost. než rodiny s vyššími příjmy.

"Musíte přemýšlet o míře proočkovanosti, protože rodiny s vyššími příjmy mají tendenci očkovat méně," řekl Hooker.

CDC popírá jakoukoli spojitost mezi vakcínami a autismem, ale v roce 2010 federální soud pro vakcíny připustil, že autismus Hannah Polingové byl důsledkem očkování, které "významně zhoršilo základní mitochondriální poruchu, která ji predisponovala k deficitu buněčného energetického metabolismu, a projevila se jako regresivní encefalopatie s rysy poruchy autistického spektra."

Mitochondriální poruchy a autismus

Polingův případ byl prvním případem, kdy vláda uznala, že vakcíny mohou vyvolat autismus, v tomto případě kvůli základní mitochondriální poruše. 

V říjnu 2020 vědecký přehled publikovaný v Seminars in Pediatric Neurology dále nastínil důkazy, že mitochondriální funkce může souviset s autismem.

V roce 2017 se odhadovalo, že asi 4 % dětí s autismem by mohlo být diagnostikováno s určitým mitochondriálním onemocněním, zatímco jiný výzkum naznačil, že abnormality mitochondriální funkce by mohly postihnout až 80 % dětí s autismem.

U dětí s autismem byly nalezeny "nové abnormality" mitochondriální funkce a bylo zjištěno, že léčba zaměřená na mitochondriální dysfunkci, jako je suplementace L-karnitinu a ketogenní dieta, je prospěšná. Děti, jejichž autismus má kořeny v mitochondriální dysfunkci, budou mít obvykle klíčový soubor příznaků, které zahrnují:

  • Únavnost
  • Gastrointestinální poruchy
  • Záchvaty a/nebo epilepsie
  • Motorické zpoždění a/nebo ataxie a/nebo svalová slabostNeobvyklá neurovývojová regrese, včetně mnohočetných regresí nebo regresí pozdějších, než jsou běžně spojovány s ASD

Autor recenze, Dr. Richard Frye z Barrow Neurological Institute ve Phoenix Children's Hospital v Arizoně, poukázal na to, že mitochondrie jsou "velmi zranitelné vůči environmentálním faktorům" a že jde o nový typ dysfunkce mitochondrií, "ve kterém je aktivita elektronového transportního řetězce významně zvýšená ... může to být spojeno s expozicemi životního prostředí."

Zdá se, že něco v prostředí spouští mitochondriální dysfunkci u stále rostoucího počtu dětí, ale otázkou je co?

Vystavení glyfosátu jako "pravděpodobný rizikový faktor"

Stephanie Seneff, vedoucí vědecká pracovnice na Massachusetts Institute of Technology (MIT), studovala glyfosát, aktivní složku herbicidu Roundup, roky a věří, že je pravděpodobným rizikovým faktorem pro autismus.

Když jsem mluvil se S.Seneff o její knize "Toxic Legacy: How the Weedkiller glyfosate is destroys your Health and Enviroment," vysvětlila [...]