[5G A EMF ZÁŘENÍ] EMF a RF ZÁŘENÍ JE SPOJENO S ROUSTOUCÍM ZDRAVOTNÍM RIZIKEM, ZAVÁDĚNÍ 5G SÍTÍ BY MĚLO BÝT OKAMŽITĚ ZASTAVENO

15.08.2022

Sítě 5G spoléhájí především na šířku pásma tzv. milimetrové vlny, o které je známo, že způsobuje bolestivý pocit pálení. 

Je také spojováno s očními a srdečními problémy, potlačenou imunitní funkcí, genetickým poškozením a problémy s plodností.

Federální komise pro komunikace ("FCC") připouští, že agentury nebo telekomunikační průmysl neprovedly ani nefinancovaly žádné studie bezpečnosti 5G a že se žádné neplánují.

FCC byl "unesen" telekomunikačním průmyslem, který jenom a zase zdokonalil dezinformační strategie používané tabákovým průmyslem před ním.

Trvalé vystavení mikrovlnným frekvencím, jako jsou ty z mobilních telefonů, může způsobit mitochondriální dysfunkci a poškození jaderné DNA volnými radikály produkovanými z peroxynitritu.

Nadměrné vystavování se mobilním telefonům a sítím Wi-Fi je spojováno s chronickými nemocemi, jako jsou srdeční arytmie, úzkost, deprese, autismus, Alzheimerova choroba a neplodnost.


Zdroj: The Expose (UK) and J.Mercola


Riziko rakoviny mozku způsobené rádiovými vlnami je velmi reálné

Zatímco srdeční choroby, demence a neplodnost zastiňují riziko rakoviny mozku, možnost rakoviny stále přetrvává a může být mnohem významnějším problémem pro malé děti, které vyrůstají obklopeny bezdrátovými technologiemi, než si uvědomujeme.

Faktem je, že nebudeme s jistotou vědět, zda používání mobilních telefonů in utero a časné používání mobilních telefonů zvýší výskyt rakoviny mozku, až za deset nebo dvě desetiletí, kdy dnešní mladí vyrostou. 

Průběžné výzkumy naznačují, že záření mobilních telefonů jistě ovlivňuje vaše riziko a existuje řada přesvědčivých neoficiálních zpráv, které je těžké ignorovat.

Davis ve svém článku63 zmiňuje Roberta C. Kanea, vedoucího telekomunikačního inženýra, "který v 80. letech dobrovolně sloužil jako pokusný králík pro Motorolu a další společnosti vyvíjející nové bezdrátové technologie".

Vyvinul se u něj typ zhoubného nádoru mozku, o kterém Národní toxikologický program později potvrdil, že jde o vedlejší účinek vystavení se radiaci mobilních telefonů (viz video výše).

Výsledky NTP byly zveřejněny v roce 2018. 

Před svou smrtí v roce 2002 vydal Kane knihu "Cell phone Radiation - Russian Roulette", ve které uvedl, že:65

"Nikdy v historii lidstva neexistovala taková praxe, s jakou se nyní setkáváme při uvádění na trh a distribuci produktů nepřátelských lidskému biologickému systému průmyslem, který je o těchto účincích předem informován."