[AGENDA OSN 2030] KAM SMĚŘUJEME ANEB SMĚREM K UDRŽITELNÉMU DLUHOVÉMU OTROCTVÍ

18.09.2022

V tomto prvním díle nové série Iain Davis a Whitney Webb zkoumají, jaká je opravdová strategie OSN pro "udržitelný rozvoj".

Dále popisuje jak OSN používá SDG (Sustainable Development Goals) a nepodporují "udržitelnost" jak si většina z nás představuje.

A místo toho využívají stejný dluhový imperialismus.

Finančně-ekonomický systém, který dlouho používá Anglo-americké impérium a lapá jím národy do nového, stejně dravého systému globálního finančního řízení.

Agenda OSN 2030 pro udržitelný rozvoj je navržena jako "sdílený plán míru a prosperity pro lidi a planetu".

Pro současnost i do budoucna. 

Jádrem této agendy je 17 cílů udržitelného rozvoje neboli SDG´s.

Mnohé z těchto cílů zní teoreticky pěkně a vykreslují obraz vznikající globální utopie - jako je žádná chudoba, žádný světový hlad a snížená nerovnost. 

Přesto, jak je tomu v mnoha případech, realitou za většinou - ne-li za všemi - SDG jsou politiky zahalené jazykem utopie, které v praxi pouze prospějí ekonomické elitě a upevní jejich moc.

To lze jasně vidět na jemných písmech SDG, protože je zde kladen značný důraz na dluh a na zadlužení národních států (zejména rozvojových států) jako prostředku k vynucení přijetí politik souvisejících s SDG. 

Je pak malou náhodou, že mnoho z hybných sil politik souvisejících s SDG, v OSN i jinde, jsou kariérní bankéři

Bývalí manažeři některých z nejdravějších finančních institucí v historii světa, od Goldman Sachs přes Bank of America až po Deutsche Bank, patří mezi hlavní zastánce a tvůrce politik souvisejících s SDG.

Jsou jejich zájmy skutečně v souladu s "udržitelným rozvojem" a zlepšováním stavu světa pro běžné lidi, jak nyní tvrdí? 

Nebo jsou jejich zájmy tam, kde vždy byly, v ekonomickém modelu založeném na zisku založeném na dluhovém otroctví a přímých krádežích?

V této investigativní sérii Unlimited Hangout budeme zkoumat tyto otázky a zpovídat - nejen mocenské struktury za SDG a související politiky - ale také jejich praktické dopady.

V tomto prvním díle prozkoumáme, co je vlastně základem většiny Agendy 2030 a SDG, a probereme květnatý jazyk, abychom poskytli úplný obrázek o tom, co znamená implementace těchto politik pro průměrného člověka. 

Následující díly se zaměří na případové studie založené na konkrétních cílech udržitelného rozvoje a jejich sektorově specifických dopadech.

Celkově tato série nabídne na faktech podložený a objektivní pohled na to, jak motivace SDG a Agendy 2030 spočívá v přenastavení stejného ekonomického imperialismu používaného Anglo-americkým impériem v době po druhé světové válce pro účely nadcházející "multipolární světový řád".

A snahy uzákonit globální neofeudální model, možná nejlépe shrnutý jako model "udržitelného otroctví" [...]