[DNA] VAKCÍNA PROTI COVID-19 OD FIRMY PFIZER MĚNÍ VAŠI DNA, POTVRZUJE ŠVÉDSKÁ STUDIE

23.09.2022

Švédská studie prokázala a potvrdila, že mRNA v injekcích Pfizer/BioNTech proti Covid-19 proniká do buněk a během 6 hodin přepisuje své sdělení na lidskou DNA, čímž mění naši vlastní DNA.

Předchozí studie zveřejněná v říjnu 2021 ze Švédska zjistila, že spike protein vstupuje do jader našich buněk a narušuje mechanismus, který naše buňky mají k opravě poškozené DNA. 

Tuto studii jsme zahrnuli, protože The Highwire vytvořil snadno srozumitelné video, které ji vysvětluje, včetně grafiky, a je tedy dobrým výchozím bodem pro pochopení významu nejnovější studie ze Švédska.

Dřívější studie

Předklinické studie na zvířatech s injekcí mRNA Pfizer/BioNTech Covid (BNT162b2) prokázaly reverzibilní účinky na játra potkanů včetně: zvětšení jater, vakuolizace a zvýšených hladin enzymů (γGT, AST, ALP). 

V hodnotící zprávě o BNT162b2, kterou EMA poskytla společnost Pfizer, studie na potkanech prokázaly, že obsah nezůstává v místě vpichu a relativně velká část (až 18 %) celkové dávky "vakcíny" končí v játrech.

Další studie vědců z MIT z května 2021 ukázala, že SARS-CoV-2 RNA může být reverzně transkribována a integrována do genomu lidských buněk a exprimována jako chimérické transkripty. 

Ačkoli se v té době zdálo, že se nikdo z podnikových médií nebo podnikové vědy neptal, zjištění této studie vedou k otázce, zda se stejná reverzní transkripce může vyskytnout také u RNA v injekcích Covid [...]


V šokujícím videu chief medical officer firmy Moderna připouští, že mRNA vakcíny alternují naši DNA

Tal Zaks, hlavní lékař společnosti Moderna, prohlásil: 

"V každé buňce je věc, která se nazývá messenger RNA nebo zkráceně mRNA, která přenáší kritické informace z DNA v našich genech do proteinu, což je ve skutečnosti látka, kterou jsme všichni stvořeni. Toto je kritická informace, která určuje, co bude buňka dělat. Takže o něm uvažujeme jako o operačním systému. Takže, pokud byste to skutečně mohli změnit, pokud byste mohli zavést řádek kódu nebo změnit řádek kódu, ukázalo se, že to má hluboké důsledky pro všechno, od chřipky po rakovinu."