[DIGITAL ID] TYRANIE KOLEM DIGITÁLNÍHO ID SE ROZŠIŘUJE PO CELÉM SVĚTĚ

10.08.2022

Nové biometrické identifikační prvky byly navrženy nebo spuštěny po celém světě, současně se zaváděním digitální identity (Digital ID).

Dříve jsme psali o programu Mastercard, který byl spuštěn pro maloobchodníky k používání biometrických platebních metod, jako je rozpoznávání obličeje a skenování otisků prstů. 

V květnu byl program již spuštěn v pěti obchodech s potravinami v Sao Paulu v Brazílii, přičemž další zkoušky jsou plánovány pro Asii a Střední východ. 

Společnost Mastercard uvedla, že plánuje její globální zavedení koncem tohoto roku.

Nejsou to však pouze soukromé společnosti, které diktují, abychom používali technologii, kterou budou používat k našemu sledování a kontrole. 

Od Austrálie přes Maledivy až po Ugandu vlády zavádějí WEF/OSN digitální ID, aby zahájily globální digitalizovaný policejní stát. 

Stát, který bude hlídat každý aspekt našeho života.

Několik příkladů ze života kolem nás...

  • Austrálie "aktivně zkoumá" národní digitální identifikační systém
  • Představitelé Kanady a USA vidí po pandemii příležitost pro digitální ID
  • Generální ředitel nizozemské banky navrhuje přeměnit spotřebu uhlíku na tokenizovanou komoditu
  • Systém digitální identity Evropské unie je přímo "orwellovský"
  • Francouzi mají dost Macronovy Cov!dové ID tyranie 
  • Řecko zavádí digitální "peněženku" pro občany; Občanský průkaz a řidičský průkaz nyní na telefonu
  • Vietnam, Keňa, Filipíny rozšiřující využití digitálních ID v různých sektorech
  • UK Cinema Association začne přijímat aplikaci digitálního ID od 30. května
  • Dyspopický svět podle WHO
  • Dystopický svět dle OSN (UN)

Cíle současné Covidové hry: Globální vláda, "Digitální ID tyranie a depopulační agenda

Prosazení agendy depopulace vyžaduje sociálně represivní strukturu "globálního vládnutí" kontrolovaného finančním establishmentem.

Projekt Worldwide QR Verification Code pokládá základy pro zavedení "digitalizovaného globálního policejního státu" kontrolovaného finančními institucemi. 

Je to součást toho, co zesnulý David Rockefeller nazval "Pochod směrem ke světové vládě" na základě aliance bankéřů a intelektuálů.

Peter Koenig popisuje QR kód jako: 

"Plně elektronické ID - spojující vše se vším každého jednotlivce (zdravotní, bankovní, osobní a soukromé záznamy atd.)".

Probíhají rovněž konzultace mezi WEF a centrálními bankami s cílem zavést tzv. síť digitálních měn centrální banky ("CBDC"). Podle Davida Scripaca

"Připravujeme celosvětový digitální identifikační systém. ...Cílem WEF - a všech centrálních bank [je] zavést globální systém, ve kterém budou osobní údaje všech začleněny do sítě digitálních měn centrální banky (CBDC)."

Počátkem roku 2022 WHO podepsala významnou smlouvu se společností Deutsche Telekom T Systems na vývoj aplikace a softwaru pro ověřování QR, který bude aplikován po celém světě.

Softwarové řešení založené na QR kódu má být použito: 

"také pro další očkování, jako je obrna nebo žlutá zimnice, uvedl T-Systems v prohlášení... a dodal, že WHO podpoří svých 194 členských států při budování národních a regionálních ověřovací technologie."

Podle komuniké Deutsche Telekom I-T Systems Communique: 

"Služba brány WHO také slouží jako most mezi regionálními systémy, "což v podstatě znamená koordinovanou globální strukturu sledování QR, která dohlíží na celou populaci planety Země."

A jakmile bude ustanoveno: bude hlídat "každý aspekt našeho života", ať jsme kdekoli. "Může být také použit jako součást budoucích očkovacích kampaní a domácích záznamů."


Zdroj: The Expose (UK)