Pavlův Blog

Prostě vidím věci jinak ...

Vítejte na Pavlově Blogu!

Jsem Holistic Cancer Survivor, Podcaster, Coach, Mentor a Blogger a autor knihy Dohoda s rakovinou.

Uzdravil jsem se sám holistickou cestou z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi. Pomáhám lidem na jejich složitých životních křižovatkách.

Od doby mého "prozření v 47.letech" prostě vidím věci kolem sebe jinak.

Děkuji za Vaši přízeň a těším se na viděnou.

Pavel


Ještě před několika lety, jsem si nedokázal představit, že na prezidenta ČR budou kandidovat dva kariérní prospěcháři, vědomí komunisté a mnohokrát usvědčení lháři.